MAKLUMAT PENTING

Borang ini adalah wajib diisi oleh peserta yang akan hadir ke Kelas
Pemasaran Digital ini. Sila isikan semua maklumat dengan lengkap dan
tandakan pada yang berkenaan.

Event
Organizer : MDEC Trainer Code : TG175
 Contact us at (016) 448 0851 or [email protected]